ขนมในเซเว่น ยี่ห้อไหนแคลอรี่ต่ำสุด

ขนมในเซเว่น ไม่อ้วน แคลอรี่น้อย

สำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อ ของกิน หรือ ขนมในเซเว่น ที่ไม่ทำให้อ้วน เราได้สำรวจขนมขบเคี้ยวที่จำหน่ายภายในเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างละเอียดมาไว้ให้แล้ว

คุณ TenmaCHAN บล็อกเกอร์ของเรา ได้ไปสำรวจที่สาขาหน้าโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนจะจดบันทึกปริมาณแคลอรี่ของขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด แบ่งตามประเภทต่าง ๆ เช่น ขนมกรุบกรอบ ปลาเส้น และแครกเกอร์ โดยแต่ละหมวดเราได้เลือกผู้ชนะที่มีแคลอรี่ต่ำที่สุดไว้ให้แล้ว ข้างล่างนี้เลย


ขนมกรุบกรอบ

ขนมกรอบ ยี่ห้อไหนแคลอรี่น้อยที่สุด

เลย์
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 50 กรัม พบว่ารสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือ รสดั้งเดิม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 300 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 600 กิโลแคลอรี่

เทสโต้
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 52 กรัม พบว่ามี 3 รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุดเท่ากัน คือรสน้ำพริกหนุ่ม รสบาร์บีคิวแมกซ์ และรสสาหร่ายญี่ปุ่น ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 260 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 500 กิโลแคลอรี่

ปาปริก้า
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 65 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 340 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 523 กิโลแคลอรี่

โปเต้
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 65 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 305 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 469 กิโลแคลอรี่

ผู้ชนะ: เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ยี่ห้อ โปเต้ ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่น้อยที่สุด คือ 469 กิโลแคลอรี่ธัญพืชอบกรอบ

ขนมกรอบ ยี่ห้อไหนไม่อ้วน

ซันไบท์
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 56 กรัม พบว่า รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือรสชาติสไปซี่ชิลลี่ซอส ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 261 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 466 กิโลแคลอรี่

Fitto ฟิตโต้
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 20 กรัม พบว่ามี 2 รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุดเท่ากัน คือรสดั้งเดิม และรสไปซี่บาร์บีคิว ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 90 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 450 กิโลแคลอรี่

คอนเน่
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 56 กรัม พบว่ามี 2 รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุดเท่ากัน คือรสชาติดั้งเดิมและรสชีส ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 300 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 536 กิโลแคลอรี่

ทวิสโก้
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 68 กรัม รสชาติบาร์บีคิว ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 317 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 466 กิโลแคลอรี่

ผู้ชนะ: เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ยี่ห้อ ฟิตโต้ ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่น้อยที่สุด คือ 450 กิโลแคลอรี่


ปลาเส้น

ขนมในเซเว่น

ทาโร่
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 20 กรัม พบว่า รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือรสหม่าล่าเสฉวน ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 60 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 300 กิโลแคลอรี่

ฟิชโช
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 20 กรัม พบว่า รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือรสแซลม่อนรมควัน ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 60 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 300 กิโลแคลอรี่

(ไม่มี)ผู้ชนะ: เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ยี่ห้อ ทาโร่และฟิชโช ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่น้อยที่สุดเท่ากัน คือ 300 กิโลแคลอรี่ แต่ถือเป็น ขนมในเซเว่น ประเภทที่มีแคลอรี่น้อยที่สุด


แครกเกอร์

Mister Potato
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 22 กรัม พบว่ามี 2 รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุดเท่ากัน คือรสซาวครีมและหัวหอม และรสไก่ทอดสไปซี่ ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 110 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 500 กิโลแคลอรี่

ซันไบทส์
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 27 กรัม พบว่ามี 3 รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุดเท่ากัน คือรสดั้งเดิม รสฮอกไกโดมิลค์ และรสปาปริก้า ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 130 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 481 กิโลแคลอรี่

เนลี่
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 40 กรัม พบว่า รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือซาวครีมและหัวหอม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 200 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 500 กิโลแคลอรี่

Rosy
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 80 กรัม รสชาติดั้งเดิม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 280 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 350 กิโลแคลอรี่

ผู้ชนะ: เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ยี่ห้อ Rosy ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่น้อยที่สุด คือ 350 กิโลแคลอรี่


ข้าวเกรียบ

ขนมในเซเว่น เทียบแคลอรี่

ฮานามิ
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 62 กรัม พบว่ารสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือรสดั้งเดิม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 289 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 482 กิโลแคลอรี่

มโนห์รา
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 85 กรัม รสชาติกุ้ง ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 455 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 535 กิโลแคลอรี่

Calbee คาลบี้
ขนาด 1 ห่อ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม พบว่ามี 3 รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุดเท่ากัน คือรสดอกซากุระ รสพริกไทยดำ และข้าวเกรียบกุ้ง ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 500 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 500 กิโลแคลอรี่

ผู้ชนะ: เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ยี่ห้อ ฮานามิ ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่น้อยที่สุด คือ 482 กิโลแคลอรี่ เมื่อเทียบกับ ขนมในเซเว่น ประเภทอื่น ๆ ปรากฎว่าข้าวเกรียบนั้นมีแคลอรี่สูงที่สุด ถ้าไม่อยากกินขนาดนั้น แนะนำให้เปลี่ยนไปกินขนมอื่นแทนดูนะ


ขนมกรอบชนิดรสหวาน (รวมป๊อปคอร์น)

Popcorn Newyork ป๊อบคอร์นนิวยอร์ก
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 20 กรัม รสชาติที่ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำสุด คือรสซาวครีมและหัวหอม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 112 กิโลแคลอรี่
ให้รสหวาน

ปาร์ตี้
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 67 กรัม รสชาติคาราเมลให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 322 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 481 กิโลแคลอรี่

Toro โตโร่
ขนาด 1 ห่อ ปริมาณ 80 กรัม รสชาติคาราเมลให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ 360 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 450 กิโลแคลอรี่

Koala’s March โคอะลา มาร์ช
ขนาด 1 กล่อง ปริมาณ 33 กรัม เปรียบเทียบจากสินค้าที่มีจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น 3 รสชาติ ได้แก่ รสช็อกโกแลต รสสรอเบอร์รี่ และรสวานิลา พบว่ารสวานิลาให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ต่ำที่สุดคือ 160 กิโลแคลอรี่ เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัม ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่ประมาณ 485 กิโลแคลอรี่

ผู้ชนะ: เปรียบเทียบที่ปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ยี่ห้อ Toro โตโร่ ให้ปริมาณพลังงานแคลอรี่น้อยที่สุด คือ 450 กิโลแคลอรี่


เกี่ยวกับผู้เขียน

TenmaCHAN มีผลงานเขียนเกี่ยวกับวิธีเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์รุ่นไหนดี และรีวิวอื่น ๆ บนเว็บไซต์ SistaCafe จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทย ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *