วันหยุดยาว 2563 “ลาหยุดวันไหนดี” ได้หยุดติดต่อกัน

หมายเหตุ: เราได้อัพเดตปฏิทินวันหยุด 2564 แล้ว

สรุป วันหยุดยาว ประจำปี 2563 เดือนไหนมีวันหยุดมากที่สุด เรารวบรวมวันหยุดติดต่อกับเสาร์-อาทิตย์ ลองวีคเอนด์ (long weekend) รวมถึง “วันหยุดฟันหลอ” ที่คุณสามารถ ลาหยุด ให้ได้หยุดติดต่อกันหลายวัน ให้ทุกคนได้วางแผนวันหยุดล่วงหน้าก่อนสิ้นปี 2563 เพราะมีใครบ้างที่ไม่ชอบวันหยุดยาว!?

ปี 2563 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน ส่วนธนาคารและสถาบันการเงินจะหยุดทั้งหมด 18 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัสโควิด-19


มกราคม

 • วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันพุธที่ 1 ม.ค. ต่อจากวันสิ้นปี วันหยุดสิ้นปี 31 ธ.ค. 2563
 • ถ้าใครได้หยุดวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. ด้วย จะมีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 28 ธ.ค. – 1 ม.ค.

กุมภาพันธ์

 • วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ก.พ.
 • ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 8-10 ก.พ.

มีนาคม

 • เดือนมีนาคม ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ แม้แต่วันเดียว

เมษายน

 • วันหยุดทั้งหมดในเดือนเมษายนปีนี้ รวมถึงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ประจำปีได้ถูกเลื่อนออกไป
 • แต่รัฐบาลบอกว่าจะประกาศวันหยุดชดเชยให้ภายหลัง

พฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม มีวันหยุดยาว 3 ช่วงด้วยกัน และสามารถหยุดเพิ่มเพื่อให้ได้หยุดยาวถึง 6 วันได้

 • วันแรงงาน ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.
 • ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.
  (วันแรงงาน เป็น วันหยุดธนาคาร ราชการไม่หยุด)
 • วันฉัตรมงคล และ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันจัทร์ที่ 4
 • ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 2 พ.ค.-4 พ.ค.
 • หากใครลาหยุดวันที่ 5 พ.ค. ก็จะได้วันหยุดยาว 6 วัน ตั้งแต่เสาร์ที่ 2-6 พ.ค.
 • วันพืชมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.
 • ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 9-11 พ.ค.

มิถุนายน

เดือนมิถุนายน ไม่มีวันหยุดที่ติดกับเสาร์-อาทิตย์ แต่ยังสามารถหยุดยาวได้หากลาหยุด 1 วัน

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ตรงกับวันอังคารที่ 3 มิ.ย.
 • หากใครลาหยุดวันจันทร์ที่ 2 มิ.ย. ก็จะได้หยุด 4 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 31 พ.ต. – 3 มิ.ย.

กรกฎาคม

เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดยาว 4 วัน และสามารถหยุดยาว 4 วันได้อีกหนึ่งครั้ง ถ้าลาหยุดวันจันทร์

 • วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และ วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 6 และ 7 ก.ค.
 • ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 4-7 ก.ค.
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตรงกับวันอังคารที่ 28 ก.ค.
 • รัฐบาลกำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ค. ทำให้เกิดวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 25-28 ก.ค.

สิงหาคม

 • เดือนสิงหาคม ไม่มีวันหยุดยาว โดยมีวันหยุดเพียงวันเดียว คือ วันแม่แห่งชาติ
 • วันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรงกับวันพุธที่ 12 ส.ค.

กันยายน

เดือนกันยายน ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ แม้แต่วันเดียว


ตุลาคม

เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดยาว 3 วัน 1 ช่วง และสามารถลาหยุดเพิ่มเพื่อให้ได้วันหยุดยาว 4 วันอีก 1 ช่วง

 • วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 ตรงกับวันอังคารที่ 13 ต.ค.
 • ถ้าใครสามารถลาหยุดวันจันทร์ที่ 12 ต.ค. จะทำให้ได้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ เสาร์ที่ 11-13ต.ค.
 • วันปิยมหาราช ตรงกับวันศุกร์ที่ 23 ต.ค. ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่ศุกร์ที่ 23-25 ต.ค.

พฤศจิกายน

เดือนพฤศจิกายน ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ แม้แต่วันเดียว


ธันวาคม

เดือนธันวาคม มีวันหยุดยาว 2 ช่วง จำนวน 3-4 วัน และมีวันหยุดฟันหลอ ที่สามารถลาหยุดเพิ่ม 1 วัน เพื่อให้ได้วันหยุด 4 วันได้อีกช่วงหนึ่ง

 • วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค.
 • ปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 4 ธ.ค. เป็น วันรู้รักสามัคคี ถือเป็นวันสำคัญ แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการ (แต่อาจทำให้ลางานง่ายขึ้น)
 • ทำให้เกิดวันหยุดยาว 3 วัน ตั้งแต่เสาร์ที่ 5-7 ธ.ค.
 • วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค.
 • หากใครหยุดเพิ่มในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. ก็จะได้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่พฤหัสฯ ที่ 10-13 ธ.ค.
 • วันสิ้นปี ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. ตามด้วยวันหยุดปีใหม่ในวันถัดไป (1 ม.ค.)
 • ทำให้เกิดวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่พฤหัสที่ 31 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564

อ้างอิง: กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์