วันหยุด 2567: วันหยุดธนาคาร สถาบันการเงิน ประจำปี 2024

วันหยุด 2567 วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีมงานของเราเรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ธปท. และจะอัพเดตอีกครั้ง เมื่อมีการประกาศเพิ่มวันหยุดพิเศษ หรือในกรณีที่มีวันเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกท่านสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับวันหยุดตลอดปี มาดูกันว่าเดือนไหนมีวันหยุดบ้าง

ปี พ.ศ. 2567 มีวันหยุดทั้งหมด 17 วัน สำหรับวันหยุดสถาบันการเงิน ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจำนวนวันหยุดนี้อาจแตกต่างจากวันหยุดของราชการและบริษัทเอกชน และระหว่างปี ธปท. อาจประกาศวันหยุดเพิ่มเติมได้อีกมกราคม

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 2 ม.ค. ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) (ยกเลิก)


กุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 ก.พ. ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)


มีนาคม

ไม่มีวันหยุด


เมษายน

วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. ชดเชยวันวันจักรี (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

วันจันทร์ที่ 15 เม.ย. วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 16 เม.ย. ชดเชยวันสงกรานต์ (13-14 เมษายน 2567)


พฤษภาคม

วันพุธที่ 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

วันพุธที่ 22 พ.ค. วันวิสาขบูชา


มิถุนายน

วันจันทร์ 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


กรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)

วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)


สิงหาคม

วันจันทร์ที่ 12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ


กันยายน

ไม่มีวันหยุด


ตุลาคม

วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. ชดเชยวัน​นวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

วันพุธที่ 23 ต.ค. วันปิยมหาราช


พฤศจิกายน

ไม่มีวันหยุด


ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. วันสิ้นปี 2567


สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม ในกรณีที่วันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่: blog