วันหยุด 2566 ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันหยุด 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2566 มีวันหยุดทั้งหมด 15 วัน สำหรับวันหยุดสถาบันการเงิน ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจำนวนวันหยุดนี้อาจแตกต่างจากวันหยุดของราชการและบริษัทเอกชน และระหว่างปี ธปท. อาจประกาศวันหยุดเพิ่มเติมได้อีก

วันหยุด 2564: เช็ควันหยุดธนาคาร ราชการ และภูมิภาค

วันหยุด 2564

วันหยุด 2564 มีทั้งหมดกว่า 25 วัน ซึ่งรวมถึงวันหยุดชดเชยสำหรับวันสำคัญ และเทศกาลต่างๆ เช็ควันหยุดธนาคารและราชการ ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ ครม. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันหยุดยาว 2563 “ลาหยุดวันไหนดี” ได้หยุดติดต่อกัน

วันหยุดยาว ปี 2563 วันไหนบ้าง

วันหยุดยาว ประจำปี 2563 เดือนไหนมีวันหยุดมากที่สุด เรารวบรวมวันหยุดติดต่อกับเสาร์-อาทิตย์ ลองวีคเอนด์ (long weekend) รวมถึง “วันหยุดฟันหลอ” ที่คุณสามารถ ลาหยุด ให้ได้หยุดติดต่อกันหลายวัน