รายชื่อ 50 ร้านขายยา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรองคุณภาพ

รวมรายชื่อ 50 ร้านขายยา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานให้เป็น ร้านยาคุณภาพ โดยสภาเภสัชกรรม

สำหรับคนที่ต้องการหาซื้อยาจากเภสัชกรในร้านขายยา ที่สามารถไว้วางใจได้ในจังหวัดเชียงใหม่ เราได้รวบรวมรายชื่อร้านทั้งหมด จากฐานข้อมูลของ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ มาไว้ให้แล้ว โดยแบ่งร้านขายยาตามพื้นที่อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอหางดง และ อำเภอฝาง

นอกจากนี้ เรายังได้รวบรวมสาขาของร้านขายยาแบบเชน ได้แก่ บูทส์ (Boots) วัตสัน (Watsons) และ ฟาสซิโน (Fascino) แยกไว้ต่างหากเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล


อำเภอเมืองเชียงใหม่

กิตติเชียงใหม่ฟาร์มาซี
383/2-3 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 50000
053-244-557

ขายยาเพรียว (Pure) สาขาเชียงใหม่ ดอนจั่น
208 3 ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
053-262-319

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
139/10 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 50000
081-112-4213

สุเทพเภสัช
457/3 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
053-141284

ขายยาอาร์ เอ็กซ์ ฟาร์ม่า
185/5 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
053-273456

ศาลายา
153 ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
0-5321-3033

ขายยาฟาร์มาช้อยซ์ สาขารถไฟ
483/2 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50200
053-243034

ยาสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
053-941-518

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
053-944333

เอ็ม ฟาร์มาซี
12 ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50300
053-874177

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง
433/4 7 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
053-447831


อำเภอหางดง

ฟาร์ม่าวัน
225/255 หมู่ที่ 13 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
053-441252

วัตสันฟาร์มาซี สาขากาดฝรั่งวิลเลจ
225/298 13 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
053-442376


อำเภอฝาง

โชคทวีเภสัช
518 5 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
086-6549595

วัตสันฟาร์มาซี สาขาเทสโก้ ฝาง
887 5 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
085-070-5661 ต่อ 1751


ร้านยาฟาสซิโน ในเชียงใหม่

สาขาถนนสุเทพ
225 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
052-081734

สาขาศูนย์ยาเชียงใหม่
269/5 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 50000
053-261150-3 0882909878

สาขาสวนดอก
9 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 0-5327-8259

สาขาถนนสุเทพ
225 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
052-081734

ยาลูกช้างเภสัช
1 97/6 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
095-6752190


บทความแนะนำ


ร้านขายยาบู๊ทส์ (Boots) ในเชียงใหม่

สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่
410 ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50300
053-234570,7

สาขาท่าแพ เชียงใหม่ 2
35-37-39 พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
50200 053-271654

สาขาเทสโก้โลตัส เชียงใหม่ คำเที่ยง
19 ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300

สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่
192-193 โครงการพรอมเมนาดา 2 ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
053-142651

สาขากาดสมเพชร เชียงใหม่
100 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
053-326524

สาขากาดสวนแก้ว
99/4 ยูนิต 206-207 ชั้น 2 กาดสวนแก้ว 2 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50000
053-224272

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4
99, 99/1, 99/2 ห้อง 435 ชั้น 4 หมู่ที่ 4 ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
053-288725

สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น จี
252/252/1 หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
053-271094

สาขาถนนนิมมาน
6/1/2002 3 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 053-218-237

สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 ชั้น 2
94  ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2 หนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000
053-242740

สาขาเมญ่า เชียงใหม่ ชั้น 2
55, 55/5 ยูนิต 208 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ 5 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
052-081148, 094-556-2391

สาขาออล์ วัน นิมมาน
1/6 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 2 ชั้น 2
หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
053-283550

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 99
4 ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
053-288-8929

สาขาบิ๊กซีหางดง
433/4 7 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50000
053-447-817-8

สาขาเมญ่า เชียงใหม่
55/5 ยูนิต บี 08 ชั้น บี 5 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
052-081510

สาขาสตาร์อเวนิว เชียงใหม่
10 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
053-242352


สาขาร้านขายยา Watsons (วัตสันฟาร์มาซี)

สาขาเทสโก้โลตัส หางดง
132 1 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100

สาขาโลตัสคำเที่ยง
9 ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300
053-872-812

สาขาพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
152/1 ชั้น 1 ห้างพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
065-520-3757085-070-5661

สาขาแอร์พอร์ตพลาซ่า 2
ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
053-203052

สาขากาดสวนแก้ว
99/4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 2 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
053-894-516

สาขาเคิร์ฟ เชียงใหม่
215/2 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100

สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่
192-193 2 ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
053-142640

สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ 2
99/1,99/2 ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
052-001820

สาขาบิ๊กซี หางดง
433/5 7 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
053-444041

สาขาเมญ่าเชียงใหม่
55/5 ห้องเลขที่ 201 ชั้น 2 5 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
090-1982793

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ชั้น G 2
ชั้น G หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
053-201493

สาขา มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่
206 ห้อง TS 110-111 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
053-852-139

สาขากาดต้นพยอม
241 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 53000
0-26652000

สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2
94 4 หนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000
085-070-5661 ต่อ 1764

สาขากาดสวนแก้ว
99/4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 2 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
053-894-516

สาขามีโชคพลาซ่า เชียงใหม่
206 ห้อง TS 110-111 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
053-852-139

สำหรับคนที่ต้องเช็คข้อมูลล่าสุด และค้นหาข้อมูลสำหรับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ