ใบกำกับภาษี ช้อปปี้-ลาซาด้า วิธีขอฉบับเต็ม ลดหย่อน “ช้อปดีมีคืน”

ใบกำกับภาษี Shopee Lazada

ทีมงานรุ่นไหนดีสรุปวิธีขอ ใบกำกับภาษี เมื่อซื้อของออนไลน์ ผ่าน Lazada และ Shopee เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2565 ได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” นั้นออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประชาชนสามารถนำยอดค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไข ไปลดหย่อน “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ได้จำนวนสูงสุด 30,000 บาท แต่จะต้องมีหลักฐานคือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ


วิธีขอใบกำกับภาษี Shopee

 1. ก่อนซื้อ ให้เราติดต่อร้านค้าผ่านทางแชทโดยตรง เพื่อสอบถามเงื่อนไขและแจ้งให้ร้านค้าทราบ
 2. หลังชำระเงิน ส่งข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีให้กับร้านค้าทางแชท
 3. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
  • ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อบริษัท ที่เป็นผู้ซื้อ
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับบุคคล 13 หลัก
  • ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
  • ข้อมูลสำหรับติดต่อ
  • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 4. รอรับใบกำกับภาษี ซึ่งร้านค้าอาจส่งมาพร้อมกับสินค้า ส่งตามมาภายหลัง หรือส่งให้ทางอีเมลในรูปแบบ e-Tax Invoice
 5. ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Shopee ระบุว่า ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และ Shopee ไม่สามารถออกใบกำกับให้แทนได้ เนื่องจากเป็นเพียงผู้ดูแลแพลทฟอร์มในการซื้อขายสินค้า และไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าโดยตรง

ทั้งนี้ สำหรับร้านร้านค้าที่ส่งจากต่างประเทศ จะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ลูกค้าได้ เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยวิธีขอใบกำกับภาษี Lazada

สินค้าที่ Lazada ขายโดยตรง ระบบจะส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทางอีเมลภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึงมือลูกค้า โดยลูกค้าจะสามารถระบุที่อยู่และออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ภายใน 15 วันหลังจากสินค้าจัดส่งเรียบร้อย โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้าเช็คเอาท์
 2. คลิกที่คำว่า “ใบกำกับภาษีและข้อมูลติดต่อ”
 3. กรอกอีเมล ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และรหัสสาขา (กรณีบริษัท)
 4. จากนั้นกด “ยืนยัน”

เมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรืออีเมลจาก Lazada เราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อรับใบกำกับภาษีออนไลน์ฉบับเต็ม และเก็บไว้เป็นหลักฐานการซื้อสินค้า นำไปเบิกจ่ายตามบัญชี หรือเก็บไว้ใช้ลดหย่อนตามมาตรการของรัฐบาลได้ตามปกติ

ร้านค้าทั่วไป สำหรับการขอใบกำกับภาษีจากร้านค้าทั่วไป ร้านค้าจะเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีให้ ดังนั้นต้องติดต่อกับร้านค้าผ่านทางแชทเพื่อแจ้งข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ก่อนซื้อ ติดต่อร้านค้าผ่านทางแชทโดยตรง เพื่อสอบถามเงื่อนไขและแจ้งให้ร้านค้าทราบ
 2. หลังชำระเงิน ส่งข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีให้กับร้านค้าทางแชท
 3. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
  • ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อบริษัท ของผู้ซื้อ
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • ที่อยู่ของผู้ซื้อตามสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ข้อมูลสำหรับติดต่อ
  • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 4. รอรับใบกำกับภาษี ซึ่งร้านค้าอาจส่งมาพร้อมกับสินค้า ส่งตามมาภายหลัง หรือส่งให้ทางอีเมลในรูปแบบ e-Tax
  ตรวจสอบความถูกต้อง

ใบกำกับภาษี ร้านค้าออนไลน์

ใบกำกับภาษี หรือ Tax Invoice เป็นเอกสารที่ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกให้ผู้ซื้อสินค้าทุกครั้งที่ซื้อ-ขายสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานแสดงมูลค่าของสินค้านั้นๆ พร้อมทั้งแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเก็บจากราคาของสินค้า (VAT)

ตามปกติร้านค้าออนไลน์นั้นสามารถออกใบกำกับภาษีได้ ถ้าร้านนั้นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อสินค้า เราควรสอบถามกับทางร้านก่อนว่าสามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ โดยร้านส่วนใหญ่มักจะส่งใบกำกับภาษีมาพร้อมกับสินค้า แต่จำเป็นต้องแจ้งให้ร้านทราบก่อน โดยเฉพาะกรณีที่ชื่อ-ที่อยู่จัดส่งไม่ตรงกับใบกำกับภาษี